Ekipa Fellowes S.E.E.D. (Sustainability – samovzdržnost, Education – vzgoja, Empowerment – opolnomočenje, Duty – dolžnost) povečuje samovzdržnost naših izdelkov, embaliranja, proizvodnih obratov in procesov za izobraževanje naših zaposlenih, strank in dobaviteljev. Naš cilj je, da zrušimo prepreke do napredka in opolnomočimo naše zaposlene in dobavitelje, da delujejo okolju prijazno povsod kjer je to mogoče.

Zmanjševanje porabe energije v naših obratih in ob porabi delovanja naših izdelkov

Z optimizacijo objekov in izboljšavah učinkovitosti proizvodnje je Fellowes zmanjšal letno porabo energije. Visok izkoristek tovarniških luči in uporabo naprav z nizko potrebno energijo sta samo dva primera, na katerih delamo za okolju bolj prijazno proizvodnjo.

 

Minimizacija odpadov z nenehnimi izboljševami

Fellowes je implementiral recikliranje odpadkov čez celotno strukturo poslovanja in upošteval iniciative za zmanjšanje tako v proizvodnji do pisarn. Izdelujemo tudi izdelke iz odpadnih recikliranih materialov ter uporabljamo obnovljene stroje in poslovne aparate, da prispevamo pri okoljevarstvenih prizadevanjih.

Zaveza zniževanju izpustov

Fellowes je uspel najti načine za minimizacijo izpustov in naredil okolju bolj prijazno proizvodnjo. Znižali smo izpust VOC (hlapnih organskih spojin) s sklenjenim partnerstvom z dobaviteljem za črnila in znižali izpuste CO2 pri ekonomiziranju pakiranja izdelkov.